TAULA SALARIAL 2023

 

GRUP B

 

NIVELL SALARIAL 06

 

CONCEPTES DE TAULA

Meritació

Euros

 

SALARI BASE

Mensual x12

1.363,80

 

COMPLEMENT LLOC TREBALL

Mensual x12

496,52

 

GRATIF. EXTRAORD. (ABR-JUL-SET)

Per Paga

1.860,32

 

GRATIF. EXTRAORD. (DESEMBRE)

Per Paga

2.314,87

 

GRATIFICACIÓ DE VACANCES

Anual

1777,01

 
       

SALARI ANUAL DE CLASSIFICACIÓ

 

31.996,69

 
       

ANTIGUITAT (1 quadrienni)

Meritació

1113,77

  Euros

 

ANTIGUITAT   (Mensual)

Mensual x12

68,19

 

ANTIGUITAT   (Gratif. extra Abril-Jul-Set)

Per Paga

68,19

 

ANTIGUITAT   (Gratif. extra Desembre)

Per Paga

90,92

 
       

NOCTURNITAT

Meritació

Euros

 

0 a 2 quadriennis

Hora

1,87

 

3 a 4 quadriennis

Hora

2,02

 

5 a 6 quadriennis

Hora

2,19

 

7 a 8 quadriennis

Hora

2,34

 

8  i mes quadriennis

Hora

2,52

 
       

PLUS TORN NIT

Mensual x12

91,14

 
       

TEMPS D’EXCÉS SOBRE JORNADA

 
   

HORES EXTRES/PRESÈNCIA/COMPLEMENTÀRIES

 

QUADRIENNIS

Meritació

Euros

 

0

Hora

21,17

 

1/2

Hora

21,51

 

1

Hora

21,84

 

2

Hora

22,51

 

3

Hora

23,18

 

4

Hora

23,85

 

5

Hora

24,52

 

6

Hora

25,18

 

7

Hora

25,85

 

8

Hora

26,52

 

9

Hora

27,19

 

10

Hora

27,66

 
       

FESTES DOBLADES/FESTES DOBLADES H.C.

 

QUADRIENNIS

Meritació

Euros

 

0

Diària

134,01

 

1/2

Diària

136,16

 

1

Diària

138,25

 

2

Diària

142,49

 

3

Diària

146,73

 

4

Diària

150,97

 

5

Diària

155,21

 

6

Diària

159,39

 

7

Diària

163,63

 

8

Diària

167,87

 

9

Diària

172,11

 

10

Diària

176,35

 
       

PLUSSOS I PRIMES

 

PERSONAL EXPLOTACIÓ

Meritació

Euros

 

C.A.P. FORMACIÓ CONTINUA

Diària

120,38

 

CANVI DIA DE DESCANS

Diària

118,61

 

CANVI DIA DE DESCANS COMPENS. G72

Diària

118,61

 

PLUS ACTIVIT. DIVERSES (Fora jorn.)

Anual

123,81

 

PLUS ACTIVIT. DIVERSES (Jorn. laboral)

Anual

82,54

 

PLUS DE COBRAMENT

Mensual x12

189,11

 

PLUS HORARI PARTIT 1- 1ª Hora

Hora

7,92

 

 PLUS HORARI PARTIT 1- 2ª y 3ª Hora

Hora 

10,92

 

PLUS HORARI PARTIT 2

Diària

0,66

 

PLUS HORARI PARTIT 3

Hora

0,60

 

PRIMA BUS TURÍSTIC

Mensual x12

172,83

 

PRIMA G72 FESTA OFICIAL

Diària

41,62

 

PRIMA G72 F. OF. ESPECIAL (25/12 o 1/01)

Diària

129,13

 

PRIMA SISTEMA G57

Semestral

474,38

 
       

RETRIBUCIONS INDEPENDENTS DE LA CATEGORIA

 

CONCEPTES D’APLICACIÓ GENERAL

 
   

PLUSSOS I PRIMES

 

PER TREBALLS EN FESTIUS

Meritació

Euros

 

PLUS FESTIU TREBALLAT

Diària

25,40

 

PLUS DISSABTE TREBALLAT

Diària

16,29

 

PRIMA FESTES DOBLADES (25/12 O 1/1)

Diària

227,79

 

PRIMA FESTA OFICIAL

Diària

79,74

 
       

PER DETERMINADES ACTIVITATS

Meritació

Euros

 

PRIMA DESPLAÇAMENT

Diària

22,82

 

VACANCES FORA DE TANDA

Anual

512,46

 
       

CONCEPTES DE PRESTACIÓ SOCIAL

 

ASSISTENCIALS Y SOCIALS

Meritació

Euros

 

AJUDA ESCOLAR (Per fill) hasta 17 años

10 mesos

28,73

 

AJUDA GUARDERIA (Per fill)

10 mesos

98,51

 

AJUDA MINUSVALIDESA (Màxima)

Mensual

215,04

 

AJUDA MINUSVALIDESA (Mínima)

Mensual

165,40

 

VINCULACIÓ EMPRESA 25 ANYS

Puntual

772,79

 

VINCULACIÓ EMPRESA 40 ANYS

Puntual

965,96

 

SUBSIDI NATALITAT

Puntual

12,05

 

SUBSIDI NUPCIALITAT

Puntual

29,95

 

AUXILI DEFUNCIÓ

Puntual

15 Dies de (SB+Ant+CPTrab+Ad.Pers)