TAULA SALARIAL 2017

 

GRUP B

 

NIVELL SALARIAL 06

 

CONCEPTES DE TAULA

Meritació

Euros

 

SALARI BASE

Mensual x12

1.223,31

 

COMPLEMENT LLOC TREBALL

Mensual x12

457,41

 

GRATIF. EXTRAORD. (ABR-JUL-SET)

Per Paga

1.680,69

 

GRATIF. EXTRAORD. (DESEMBRE)

Per Paga

2.088,46

 

GRATIFICACIÓ DE VACANCES

Anual

943,21

 
       

SALARI ANUAL DE CLASSIFICACIÓ

 

28242,38

 
       

ANTIGUITAT (1 quadrienni)

Meritació

719,36    Euros

 

ANTIGUITAT   (Mensual)

Mensual x12

44,06

 

ANTIGUITAT   (Gratif. extra Abril-Jul-Set)

Per Paga

44,06

 

ANTIGUITAT   (Gratif. extra Desembre)

Per Paga

58,76

 
       

NOCTURNITAT

Meritació

Euros

 

0 a 2 quadriennis

Hora

1,82

 

3 a 4 quadriennis

Hora

1,96

 

5 a 6 quadriennis

Hora

2,13

 

7 a 8 quadriennis

Hora

2,28

 

8  i mes quadriennis

Hora

2,45

 
       

PLUS TORN NIT

Mensual x12

88,64

 
       

TEMPS D’EXCÉS SOBRE JORNADA

 
   

HORES EXTRES/PRESÈNCIA/COMPLEMENTÀRIES

 

QUADRIENNIS

Meritació

Euros

 

0

Hora

19,77

 

1/2

Hora

19,97

 

1

Hora

20,17

 

2

Hora

20,60

 

3

Hora

21,03

 

4

Hora

21,46

 

5

Hora

21,86

 

6

Hora

22,28

 

7

Hora

22,69

 

8

Hora

23,13

 

9

Hora

23,52

 

10

Hora

23,95

 
       

FESTES DOBLADES/FESTES DOBLADES H.C.

 

QUADRIENNIS

Meritació

Euros

 

0

Diària

124,80

 

1/2

Diària

126,10

 

1

Diària

127,41

 

2

Diària

130,06

 

3

Diària

132,70

 

4

Diària

135,36

 

5

Diària

137,99

 

6

Diària

140,65

 

7

Diària

143,30

 

8

Diària

145,94

 

9

Diària

148,60

 

10

Diària

151,23

 
       

PLUSSOS I PRIMES

 

PERSONAL EXPLOTACIÓ

Meritació

Euros

 

C.A.P. FORMACIÓ CONTINUA

Diària

117,07

 

CANVI DIA DE DESCANS

Diària

115,36

 

CANVI DIA DE DESCANS COMPENS. G72

Diària

74,52

 

PLUS ACTIVIT. DIVERSES (Fora jorn.)

Anual

120,41

 

PLUS ACTIVIT. DIVERSES (Jorn. laboral)

Anual

80,28

 

PLUS DE COBRAMENT

Mensual x12

183,93

 

PLUS HORARI PARTIT 1

Hora

5,47

 

 

PLUS HORARI PARTIT 2

Diària

0,64

 

PLUS HORARI PARTIT 3

Hora

0,58

 

PRIMA BUS TURÍSTIC

Mensual x12

168,09

 

PRIMA G72 FESTA OFICIAL

Diària

40,48

 

PRIMA G72 F. OF. ESPECIAL (25/12o1/01)

Diària

125,59

 

PRIMA SISTEMA G57

Semestral

461,37

 
       

RETRIBUCIONS INDEPENDENTS DE LA CATEGORIA

 

CONCEPTES D’APLICACIÓ GENERAL

 
   

PLUSSOS I PRIMES

 

PER TREBALLS EN FESTIUS

Meritació

Euros

 

PLUS FESTIU TREBALLAT

Diària

22,19

 

PLUS DISSABTE TREBALLAT

Diària

8,91

 

PRIMA FESTES DOBLADES (25/12 O 1/1)

Diària

221,54

 

PRIMA FESTA OFICIAL

Diària

77,55

 
       

PER DETERMINADES ACTIVITATS

Meritació

Euros

 

PRIMA DESPLAÇAMENT

Diària

22,19

 

VACANCES FORA DE JORNADA

Anual

498,41

 
       

CONCEPTES DE PRESTACIÓ SOCIAL

 

ASSISTENCIALS Y SOCIALS

Meritació

Euros

 

AJUDA ESCOLAR (Per fill) hasta 17 años

10 mesos

7,35

 

AJUDA GUARDERIA (Per fill)

10 mesos

58,99

 

AJUDA MINUSVALIDESA (Màxima)

Mensual

209,15

 

AJUDA MINUSVALIDESA (Mínima)

Mensual

160,86

 

VINCULACIÓ EMPRESA 25 ANYS

Puntual

751,60

 

VINCULACIÓ EMPRESA 40 ANYS

Puntual

939,47

 

SUBSIDI NATALITAT

Puntual

11,72

 

SUBSIDI NUPCIALITAT

Puntual

29,13

 

AUXILI DEFUNCIÓ

Puntual

15 Dies de (SB+Ant+CPTrab+Ad.Pers)