Mar04Oct202219:14

 

Us adjuntem la informació relativa a la propera escollida General de serveis de conductor que començarà el proper 10 d’octubre 2022.

 

 Captura de pantalla 12

Serveis totals a escollir

 

TOTAL

Serveis en línia

1.650

Serveis de maniobres

38

Total

1.688

 

Capacitats escollida General.

 Captura de pantalla 15

 

L’últim conductor fix a escollir és el 14679

El primer conductor suplent és el 14680

Hem coroborat que hi ha 89 serveis menys per a fixos que a l'escollida general de 2020, en contrapartida hi ha 57 suplents més que a l'anterior escollida, pel que fa a serveis 90 en aquesta, hi ha 25 serveis més que a l'anterior, i dels serveis 70 en aquesta hi ha 11 serveis menys.

És debat entre les parts sobre la reducció de serveis respecte a l'anterior escollida. RD informa que s'ha fet un estudi d'oferta demanda, s'ha ajustat el servei a hores vall i s'han mantingut els cotxes en hora punta. És debat entre les parts diverses opcions per millorar l'estabilitat dels conductors i reduir els serveis suplents. Es planteja la possibilitat de revisar la normativa escollida en un futur.

com sempre l'empresa comunicarà les línies que es veuran afectades per obres i que patiran escollides de nous horaris per afectacions en el recorregut.

RD ens informa que hi va haver un error a la publicació de l'escollida de serveis per a suplents d'una línia a la cotxera de trianglei que es repetira l'escollida de vacants per a suplents a la cotxera de triangle, donat que hi ha hagut un error.

Després de passar-nos les dades definitives de número de tall, al cap de poc ens comuniquen que hi ha una reclamació per antiguitat que podria afectar aquest nombre.

Escollida model de descans i extra
 
RD entrega proposta d'escollida del model de descans i els calendaris e informa que el 24 d'octubre s'inicia, quan ja estigui implantat l'equilibrat.
 
Si vols canviar de model de descans o passar de cobrar extraordinari a generar còmput per a descansos has d'emplenar aquesta papereta, si no fas res, s'entendrà que vols seguir com fins ara.
 
 
Captura de pantalla 16
Grup Festa Oficial
RD entrega proposta de grups calendaris. RT pregunta sobre el concepte de FO recuperable, RD aclareix els dubtes relatius a aquesta qüestió. RT mostra la seva disconformitat en els grups de festes oficials. RT proposa canviar el 24 de juny pel 12 d'octubre. RD ratifica la seva proposta.
 

FESTES OFICIALS 2023

Grup A

Grup B

06 gener-divendres

10 abril-dilluns

05 juny-dilluns

11 septiembre-dilluns

12 octubre-dijous

06 desembre-dimecres

26 desembre-dimarts

07 abril-divendres

01 maig-dilluns

15 agost-dimarts

25 septiembre-dilluns

01 novembre-dimecres

08 desembre-divendres

25 desembre-dilluns

FESTAS OFICIALS 2023 BUS TURÍSTIC

Grup A

Grup B

06 gener-divendres

05 juny-dilluns

11 setembre-dilluns

12 octubre-dijous

06 decembre-dimecres

25 desembre-dilluns

26 desembre-dimarts

10 abril-dilluns

01 maig-dilluns           

15 agost-dimarts       

25 septiembre-dilluns

01 noviembre-dimecres

08 desembre-divendres

25 desembre-dilluns

 
 
2ª Fiesta Oficial Grupo 72
 
RD presenta una proposta de calendari d'escollida. RT manifesta estar en desacord a fer una segona escollida, proposa que en cas de tenir alguna FO que coincideixi amb descans, tenir l'alternativa de canviar el descans o retornar-la tant a una altra FO, bé en un dissabte o festiu. RD ratifica la seva proposta, que bàsicament és que cada treballador intenti pactar amb el seu centre de treball les possibles modificacions que calgin de les 7 festes a treballar, després de fer la segona escollida del grup 72.
Destacats
 
RT informa que els avisos de petició de voluntaris no s'han publicat a les cotxeres. RD informa que es va publicar en el CON de ZF que era el centre afectat. RT opina que no s'està respectant l'ordre d'antiguitat en el destacats, pregunta si eren voluntaris. RD informa que s'han destacat alguns voluntaris i alguns altres no s'han pogut destacar donat que ja ho havien fet aquest any. RT pregunta que si s'abonarà la prima també als voluntaris, RT respon que s'abonarà a tots els destacats segons normativa. RT sol·licita el llistat de personal que ha estat destacat des de juliol fins ara. RD facilitarà en els propers dies.
6. Contractació
RT demana informació sobre l'estat del compromis assolit de que cada 3 mesos es faci la reconversió de contractes, RT demana la quantitat pendent de possibles jubilacions parcials des de la darrera regularització de més de setembre. RD respon que el compromis està assumit i traslladat als departaments que hauran de gestionar el tema. RT demana la dada de quantes persones han passat de TP a TC, RD respon tots els que han volgut fer el canvi l'han fet de manera voluntària.
7. Varis
Canvis d'horari i servei en algunes cotxeres en dies concrets sense respectar la normativa escollida - RT opina que no s'està respectant la normativa d'escollida, informa que el CON de ZF va publicar un avís amb supressió de serveis del mes d'octubre. RD informa que els serveis fixes es mantenen tots els dies. Es revisarà el contingut i la redacció de l'avís.