ULTIMA HORA:

Bona tarda,

Fruit de les diferents remodelacions d’oferta el CON de Ponent té assignat un nombre de línies que excedeixen la seva capacitat teòrica d’estacionament. Com a mesura de contingència temporal, fins que s’hagin finalitzat les obres d’ampliació de Zona Franca, els vehicles excedents s’aparcaven a la nit i es recollien al matí en un espai habiliat al CON proper.

Addicionalment les diferents normatives i plans d’acció de lluita contra el canvi climàtic i l’emissió de partícules contaminants tals com el RD 818/2018 de Mesures per a la reducció d’emissions a nivell estatal i el Pla Clima 2018-2030 de l’Ajuntament de Barcelona per la contractació del 100% dels autobusos de transport públic, taxis i flotes municipals baixes en carboni i d’altres a nivell Europeu han motivat que totes les adquisions de flota es realitzin sota aquest criteri.

Una part important de les busos incorporats són vehicles híbrids de GNC que s’han d’anar a proveir a l’estació de compressió de Zona Franca I. La substitució de vehicles de gasoil per GNC ha fet incrementar el nombre de moviments de vehicles entre CON’s.

Per tal de minimitzar tots aquests inconvenients s’han pres diferents mesures:

  • ·Abastir de carburant algunes línies de Ponent abans de l’inici del servei
  • ·Planificar el trasllat d’algunes línies de Ponent a Zona Franca a mitjans del 2023, un cop lliurades les obres de la zona propera al Taller B. Les línies afectades estan incloses al llistat de possibles afectacions en els serveis de l’Escollida General.

Després de la Comissió d’Explotació del passat dimarts dia 4 d’octubre ens han notificat que el lliurament d’aquesta fase s’avançarà a principis del mes de gener de 2023. Davant dels darrers fets i amb la voluntat d’afavorir al màxim l’Escollida aquesta s’endarrerirà una setmana. De manera que la publicació serà el divendres dia 14 d’octubre i el dilluns dia 17 iniciarem el procés.

 

POR TANTO, ENTENDEMOS QUE ALGUNAS LINEAS QUE AHORA MISMO PERTENECEN A PONIENTE, PASARÁN A ZONA FRANCA, POR LO QUE LAS LINEAS AFECTADAS POR ESTE TRASLADO PODRAN SUFRIR MODIFICACIONES.  

CUANDO TENGAMOS EL DETALLE DE LÍNEAS QUE VAN A ZONA Y LAS MODIFICACIONES EN LOS HORARIOS, ACTUALIZAREMOS EN EL ENLACE ÉSTAS LINEAS AFECTADAS Y VOLVEREMOS A PASAR LA INFORMACIÓN.

 

 
 
(FATAN LOS SERVICIOS DE MANIOBRAS, PENDIENTE DE QUE NOS LOS MANDEN PARA PUBLICAR)